.

.

mobil N 01

.

با خدمات مهرخرد بیشتر آشنا شوید

POSTER B 4 01

اخذ دیپلم معادل تحصیلات خارجی

دریافت خدمات ارزشیابی و معادل سازی مدارک تحصیلی و اخذ دیپلم معادل ایرانی ، این خدمات در جهت انتقال و یا ثبت نام دانشجویان در دانشگاه های داخل کشور ارائه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه این خدمت مراجعه نمائید.

POSTER B 3 01

ثبت نام و ادامه تحصیل

دریافت خدمات ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس ایرانی داخل و خارج از کشور و همچنین مدارس بین المللی داخل کشور. این خدمات در جهت دریافت گواهی لازم برای انجام این امر ارائه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه این خدمت مراجعه نمائید.

POSTER B 2 01

اخذ معافیت تحصیلی

دریافت گواهی تردد تحصیلی که در جهت رفع موانع رفت و آمد دانش آموزان و دانشجویان مشمول خدمت سربازی ارائه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه این خدمت مراجعه نمائید.

POSTER B 1 01

اخذ تاییدیه سامانه میخک

دریافت جامع تائیدیه های مدارک تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان محترم ، که نیاز به اخذ این پذیرش از سامانه وزارت امور خارجه را دارند.برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه این خدمت مراجعه نمائید.

با خدمات مهرخرد بیشتر آشنا شوید

MOBIL4 01

اخذ دیپلم معادل تحصیلات خارجی

دریافت خدمات ارزشیابی و معادل سازی مدارک تحصیلی و اخذ دیپلم معادل ایرانی ، این خدمات در جهت انتقال و یا ثبت نام دانشجویان در دانشگاه های داخل کشور ارائه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه این خدمت مراجعه نمائید.

MOBIL 3 01

ثبت نام و ادامه تحصیل

دریافت خدمات ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس ایرانی داخل و خارج از کشور و همچنین مدارس بین المللی داخل کشور. این خدمات در جهت دریافت گواهی لازم برای انجام این امر ارائه می شود .برای کسب اطلاعات بیشتر بیشتر میتوانید به صفحه این خدمت مراجعه نمائید.

MOBIL 2 01

اخذ معافیت تحصیلی

دریافت گواهی تردد تحصیلی که در جهت رفع موانع رفت و آمد دانش آموزان و دانشجویان مشمول خدمت سربازی ارائه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه این خدمت مراجعه نمائید.

MOBIL 1 01

اخذ تاییدیه سامانه میخک

دریافت جامع تائیدیه های مدارک تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان محترم ، که نیاز به اخذ این پذیرش از سامانه وزارت امور خارجه را دارند.برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه این خدمت مراجعه نمائید.

از مهرخرد چه میدانید؟

خدمات آموزشی و تحصیلی مهر خرد.jpg12

هدایت و راهنمایی درست مخاطبان برای ما یک امر الزامی است.

دسترسی آسان و سریع به خدمات

پشتیبانی برخط و تخصصی

برنامه ریزی تخصصی تحصیلی برای آینده تحصیلی بهتر

برای هر یک از ما در هر زمان، امکاناتی موجود است تا زندگی خود را بهتر بسازیم.

گروه خدمات آموزشی و تحصیلی بین المللی مهر خرد آماده همکاری جامع با مدارس ، موسسات و دانشگاه ها در زمینه های مختلف آموزشی و تحصیلی می باشد.

هدف نهایی آموزش، آموختن روش درست بهره گیری از اوقات فراغت است

جهت بازدید از مطالب وبلاگ روی پوستر کلیک کنید

info4 01 scaled