.

مشاوره یک فرآیند رشدی است  که از طریق آن به اشخاص کمک می شود ، اهداف خود را مشخص کنند و با اتخاذ مشاوره ای مفید و موثر امکان درک و فهم درست مسائل و چالش های پیش رو را داشته باشند. همچنین مشاور یک فرد تسهیل گر است که وظیفه دارد در راستای حل موارد مختلف که اشخاص به صورت متعدد با آنها روبرو هستند مناسب ترین راهکارها را پیشنهاد کند.

گروه مشاوران موسسه خدمات آموزشی و تحصیلی مهر خرد با هدف تسهیل امور مخاطبان و متقاضیان محترم در زمینه های مختلف تحصیلی خصوصا در حوزه های بین المللی با ارائه راهکارهای تخصصی بر اساس اطلاعات به روز تشکیل شد.

گروه مشاوران مجموعه مهر خرد در زمینه موضوعات گوناگون آموزشی و تحصیلی مفتخر به انجام این فرآیند به صورت مطلوب و رضایت بخش برای مراجعین گرامی می باشد.

موارد و موضوعات مشاوره ای قابل ارائه به شرح ذیل است :

فرم مشاوره

"*" indicates required fields

مشاوره*

لطفا برای آشنایی کامل با چگونگی اخذ مشاوره تخصصی ، این ویدیو را تماشا فرمائید.